Здравейте, посетител! [ Регистрация | Вход

Работната група за директни плащания обсъди екологично насочените площи

Новини 01.07.2014

rabotnata-grupa-za-direktni-plashtaniq-obsadiВ Министерството на земеделието и храните (МЗХ) се проведе второто заседание на Работната група за директните плащания 2015-2020 г. Основната тема по предварително определеният дневен ред трябваше да са зелените директни плащания. В хода на заседанието акцент беше поставен върху екологично насочените площи като част от зелените изисквания, които трябва да бъдат изпълнявани от следащата година, съобщиха членове на работната група.

 Зелените изисквания въвеждат задължение за установяване на екологично насочени площи в стопанството с цел да се опазва и подобрява биологичното разнообразие. Поддържането на екологично насочени площи се прилага при стопанства с обработваема земя над 150 дка – от 2015 г. най-малко 5% от декларираната обработваема земя следва да е заета от екологично насочени площи.

 Такива площи могат да бъдат – земя под угар; тераси; ландшафтни характеристики, включително такива, които са разположени не на самия парцел, а в непосредствена близост до него; буферни ивици; ивици от допустими хектари по протежение на горски територии; площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация без използване на минерални торове и/или препарати за растителна защита; площи с междинни култури или зелена покривка; площи с азотфиксиращи култури.

 От Института по почвознание към Селскостопанска академия са изготвили първоначален списък на азотфиксиращите култури, които страната ни да избере за отглеждане в новия програмен период. Според участници в работата група представеният на заседанието списък с азотфиксиращи култури не е пълен.

 Биопроизводители са предложили включването в този списък на соя, например. „България е страна, в която традиционно се отглежда соя. В списъка може да бъде включена соята – разбира се обикновената конвенционална соя, а на ГМ соя. Трябва да се проведат и консултации с експерти по фуружите, защото в този списък трябва да бъдат включени и определени фуражни треви“, коментира Албена Симеонова, председател на Българска асоциация „Биопродукти“.

 Тя допълни, че до края на седмицата браншовите организации, участващи в Работната група, трябва да внесат предложенията си за включване на култури в списъка на азотфиксиращите. Сред темите, които са обсъждани на вчерашното заседание, е било и пръскането с пестициди на земеделските култури. Биопроизводители и пчелари са категорични, че за площите, за които ще се получават зелени плащания, не трябва да се разрешава пръскане. Аргументът е, че крайната цел на зелените плащания е опазването на околната среда.

Постоянно затревените площи влизат в слой и получават субсидии само като такива

Новини 04.06.2014

postoqnno-zatrevenite-ploshti-vlizat-v-sloy-iВъвеждането на забрана за разораване на съществуващите постоянно затревени площи на територията на цялата страна, които са включени в слой „Постоянно затревени площи”, е крачка напред по отношение на решенията за бъдещото прилагане на зелените изисквания, се посочва в анализ на МЗХ относно прилагането на зелените директни плащания. Промените в Закона за подпомагане на земеделските производители бяха обнародвани в Държавен вестник, бр. 40 от 13 май 2014  г..

Зелено директно плащане 2015-2020 – АНАЛИЗ НА МЗХ

 Съгласно въведените изменения в Закона за подпомагане на земеделските производители, Министерството на земеделието и храните ще създаде слой „Постоянно затревени площи” с цел запазване на постоянно затревените площи, който се одобрява със заповед на министъра на земеделието и храните. Включените в този слой площи могат да се декларират за подпомагане с директни плащания само като постоянно затревени площи.

Забраняват се преобразуването и разораването от земеделските стопани на постоянно затревените площи, включени в слой „Постоянно затревени площи”. Министърът  на земеделието и храните може, в срок до 1 март, по изключение да разреши със заповед на земеделски стопанин преобразуване или разораване на постоянно затревени площи, включени в слой „Постоянно затревени площи” , които са негова собственост, при условие че друга площ в стопанството бъде съответно преобразувана в постоянно затревена площ.


Слоят „Постоянно затревени площи” ще бъде част от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) и ще включва площи с минимален размер 0,1 хектара, които:
1. са с начин на трайно ползване по цифровата ортофотокарта – пасища, мери или ливади;
2. попадат във физически блокове, включващи постоянни пасища и са заявявани в тях за подпомагане като постоянни пасища поне през една от последните 5 години.

Специализираният слой „Постоянно затревени площи” включва постоянно затревените площи, които са екологично чувствителни, в зоните, обхванати от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна или Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици.

По този начин се цели изпълнението на изискванията на регламента за недопускане намалението на дела и размера на постоянно затревените площи в страната като особено важни ландшафти от екологична гледна точка. Забраната за разораване на постоянно затревените площи представлява и нефинансова мярка за подпомагане и стимулиране развитието на отрасъл “Животновъдство”, който е признат за приоритетен за политиката на страната сектор. Чрез забраната за разораване ще бъдат запазени постоянните пасища и по този начин ще се осигури необходимата база за развитие на пасищното животновъдство. С въведената забрана за преобразуване на постоянно затревените площи ще се гарантира опазването на тези екологично важни ландшафти и ще се осигурят допълнителни предпоставки за развитие на животновъдството.

При намаление на съотношението с повече от 5% държавата членка въвежда задължение за преобразуване на земята, която е била ПЗП и въвежда правила за предотвратяване на ново преобразуване на ПЗП.
 

 Зелено директно плащане 2015-2020 – АНАЛИЗ НА МЗХ

 • Копитен гнилец лечение със син камък и формалин

  от на 24.01.2015 - 0 Коментари

  Харакатерен признак на копитния гнилец и за овцете, и за козите е, че животните пасат с прегънати предни крака. Причините могат да са няколко и точната диагноза и лечение трябва да се постави и назначи само от ветеринарен специалист. Може да е заболяването КОПИТЕН ГНИЛЕЦ причинен от бактерията Бацилус некрофорус. Тя поразява овцете и по-рядко […]

 • Разсадете зимните салати и марули

  от на 27.10.2013 - 0 Коментари

  Ако през септември сте засели зимна салата и маруля, време е да я разсадите. Растенията са готови за засаждане на постоянно място, когато образуват 4-5 същински листа – около месец след поникването. Имайте предвид, че ако използвате по-възрастен разсад, растенията се прихващат по-трудно, а освен това се получават по-некачествени глави. Препоръчително е зимните салати и […]

 • SOS за породата Българска мура

  от на 26.01.2013 - 0 Коментари

  Денят на биволовъда – Караманов ден, за пореден път извади на дневен ред нерешените проблеми в биволовъдството ни. Те не са от вчера и за разлика от другите животновъдни браншове не са свързани само с недостига на пари. Вече повече от десет години липсва свежа кръв за поддържане на породата Българска мура. Към момента добрата […]

 • До края на април ще платят субсидиите за застъпени площи

  от на 24.04.2013 - 0 Коментари

  Националната асоциация на зърнопроизводителите /НАЗ/ представи на служебния министър на земеделието проф. Станков стратегия за зърнопроизводството, която той поема ангажимента да внесе за обсъждане на следващо заседание на агро-бизнес съвета към МЗХ. На проведена среща представителите на УС на НАЗ заявиха своята готовност, както и възможности за кандидатстване с нови проекти по Програмата за развитие на селските райони, […]

 • Oчаквайте скоро

  от на 15.01.2013 - 0 Коментари

  Очаквайте скоро, новини от блога на Zemedelec.net