Здравейте, посетител! [ Регистрация | Вход

Нови ставки по схемата за обвързано подпомагане на крави,овце, кози и биволи

Новини 12.06.2018

Новите ставки за обвързано подпомагане за крави, овце, кози и биволи са известни. Сумите, с които ще бъдат подпомагани стопаните са определени с няколко заповеди, подписани от аграрния министър с дата 8.06.2018 год. От списъка за подпомагане са изключени овцете и козите, които не се контролират.

Крави под селекционен контрол
от  596,25 на 632,45 за първите 250 животни.
За стопанства над 250 крави – от 477,00 на 505,96 лв.

За овце и кози под селекционен контрол
–  83,52  лв. до 300 животни
Над 300 – 66,82 лв.

Месодайни крави под селекционен контрол
– 280,19 лв. за първите 250 животни
– Над 250 крави – 224,15 лв.

Млечни крави
– 323,15 лв.

Месодайни крави и/или юници
–  173,18 лв.

Биволи
– За първите 250 биволи   625,69 лв.
– 500,55 лв. над 250 животни

УС на Фонд Земеделие решава днес за De minimis-a за овце и говеда

Новини 21.04.2015

us-na-fond-zemedelie-reshava-dnes-za-de-minim

Автор: Фермер.БГ

Управителният съвет на Държавен фонд Земеделие ще проведе заседание днес, 21 април. Очаква се на него да се вземе окончателно решение за отпускането на минимална помощ de minimis за овце и кози, както и за говеда и биволи.

Припомняме, че след проведеното заседание на Консултативния съвет по животновъдство в края на миналата седмица стана ясно, че животновъди, които имат над 50 овце/кози ще имат право на подпомагане по схемата de minimis. Ресурсът, който може да отпусне Министерството за овцете и козите е в размер на 5 млн. лева.

Заради кризата в млечния сектор ще бъде отпуснато подпомагане и за говеда. На този етап обаче не се знае каква сума ще може да задели Земеделското министерство. По схемата ще могат да кандидатстват животновъди, отглеждащи крави и биволи в млечно направление за стада с над 10 животни. Има и таван за броя на животните, а именно – ако стадото надхвърля 200 говеда/биволи, то ще се получи de minimis за 200 глави добитък. На заседание на УС на ДФЗ днес ще стане ясна сумата, която ще се отпусне за de minimis за говеда и биволи.

Животновъди от Струма организират протест на 6-и Юни. Искат оставки

Новини 04.06.2014

zhivotnovadi-ot-struma-organizirat-protest-naЖивотновъди от „Национална асоциация на животновъдите и земеделците – Струма 2012“ организират протест на 6-и Юни в Дупница на изхода за София. Юлия Коюнджийска от сдружението заявява, че началният час на протеста ще бъде от 12ч. до паметника „Дупнишка комуна“.

 Животновъдите от Струма излизат на ефективен протест заради проблеми с изплащанията на субсидиите по мярка De Minimis, като според тях те не са изплатени на 100%. Друг проблем посочен от протестиращите е, че обещаните национални доплащания за земя, обвързана с животни в размер на 5 лева/дка за крава/биволица и 1 лв./дка за овца/коза не са включени официално в кампанията по заявяване за подпомагане 2014г.

 Членовете на сдружението, които ще излизат на протест настояват и за механизъм за трансформирането на съществуващите кредити, сключени между ДФ ”Земеделие” и животновъдите през 2008, 2009 и 2010г. за изхранване на животните в държавни помощи и субсидии и отписването им като съществуващо задължение на животновъдите към ДФ ”Земеделие”.

 В декларацията на животновъдите, те призовават и за оставки на служители в МЗХ и ДФЗ, които са спъвали работата и диалога им с МЗХ.

Фермери с 3 крави вече могат да кандидатстват за индивидуална млечна квота

Новини 03.06.2014

fermeri-s-3-kravi-veche-mogat-da-kandidatstvaМинистерството на земеделието и храните (МЗХ) промени Наредба 23 за управление на националната млечна квота. Според последните промени, обнародвани в Държавен вестник днес, 3 юни, нови производители с най-малко 3 млечни крави, регистрирани по Наредба 3, вече могат да кандидатстват за индивидуална млечна квота.

 Досега прагът за броя животни беше минимум 5 млечни крави. Заявленията се подават в срок от 1 януари до 20 юни на съответната календарна година по пощата или на гише „Приемна“ в Министерството на земеделието и храните.

 Когато производител на краве мляко сключва договори за доставка с повече от един одобрен изкупвач, вноската на този производител при превишение на индивидуалната му млечна квота се събира само от един одобрен изкупвач.

 Задължението за събиране на вноската се вписва в договора между производителя и одобрения изкупвач и производителят предоставя на изкупвача информация за количеството краве мляко, договорено с други изкупвачи.

Ръст в месодайното говедовъдство за 2014 г. прогнозира МЗХ

Новини 27.05.2014

rast-v-mesodaynoto-govedovadstvo-za-2014-g-prПредвид по-ниските разходи за фуражи поради понижение на цените на фуражните култури от втората половина на 2013 г., както и предоставяната финансова подкрепа в сектора, се предвижда към края на 2014 г. общият брой на поголовието едъррогат добитък (ЕРД) да бъде малко над нивото от 2013 г., като достигне около 595,5 хиляди животни. Това се посочва в ситуационно-перспективен анализ за 2013 г. и прогноза за 2014 г. на Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

По данни на отдел „Агростатистика” на МЗХ, към 1 ноември 2013 г. общият брой на едрия рогат добитък в страната нараства с 9,4% спрямо същия период на 2012 г., достигайки 585,5 хил. броя, в т.ч.: 575,6 хил. броя говеда и 9,9 хил. броя – биволи. Като фактор, допринасящ за наблюдаваното увеличение на отглеждания ЕРД, може да се посочи предоставяното подпомагане в сектора по линия на директните плащания – национални доплащания и специфична подкрепа.

Общият брой на говедата се увеличава с 9,4% спрямо ноември 2012 г., а по-специално този на кравите – с 9,3%. В рамките на едногодишния период се отчита значително нарастване на броя на всички категории говеда, определящи за месното направление. При месодайните крави то е с 39%, при телетата за угояване под 1 година – с 81,6%, при юниците за угояване от 1 до 2 години – над 2,4 пъти, а при юниците за угояване над 2 години – с 2,6 пъти.

“Тази динамика е донякъде свързана с пренасочване на част от дребните стопани в говедовъдния сектор от млечно към месодайно направление, поради затрудненията за покриване на европейските изисквания за добив на качествена млечна суровина. Влияние оказва и възможността за финансово подпомагане на месодайното направление по схемата за национални доплащания за крави с бозаещи телета”, подчертават от МЗХ.

Към 1 ноември 2013 г. общият брой на биволите се увеличава с 8,2% спрямо същия период на предходната година, а на биволиците – със 7,2%. През 2013 г. броят на стопанствата, в които се отглеждат месодайни крави, нараства с 19% в сравнение с 2012 г., като към края на годината 88,3% от кравите за месо се отглеждат в стопанства с 10 и повече животни (при 83,2% в края на 2012 г.). Средният размер на стопанствата с крави за месо нараства до 13,3 броя животни (при 11,4 броя в края на 2012 г.).

По предварителни данни на отдел „Агростатистика” на МЗХ, през 2013 г. общият добив на месо от ЕРД в страната е в размер на 19,1 хил. тона кланично тегло (18,6% от общото производство на червено месо в страната). Общото количество намалява с 6,2% спрямо предходната година, като е отчетено нарастване на промишленото производство, за сметка на по-ниския добив в животновъдните стопанства.

През 2013 г. добивът на месо от ЕРД директно в животновъдните стопанства намалява с 10,3% в сравнение с предходната година, до 13 ,5 хил. тона. Отчита се намаление както на броя заклани животни в стопанствата (с 10%), така и на живото тегло при клане (с 3,7% до 256 кг). Месото, добито в стопанствата, е за собствена консумация и не се предлага в магазинната мрежа.

ДФЗ изплати De minimis за изхранване на животни

Новини 26.05.2014

988c25d4548fДържавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) изплати близо 15 млн. лева по схемата De minimis за изхранване на преживни животни през 2014 г. Средствата са преведени на 13 403 земеделски стопани, информират от фонда.

Животновъдите получиха по 39 лева за биволици и крави и по 5 лева за овце-майки и кози-майки. Условието е да запазят 75% от броя на животните, за които е получена помощта до 31 декември 2014 г.

След приема на документи заявени за подпомагане бяха близо 750 хил. овце-майки, малко над 108 хил. кози-майки, почти 263 хил. крави и повече от 6 хил. биволици.

Крава се избира от …главата

Новини 20.05.2013

Крава се избира от ...главатаПри избора на крава животното трябва да се оглежда от главата, за да не се пропуснат недостатъци или заболявания.Главата на хубавата млечна крава е дълга, лека и суха.

Тежката – т. нар. бича глава, е нежелателна.

Очите на млечната крава са големи и изпъкнали. Ушите – тънки, леко прозиращи.

Рогата – малки и тънки в основата.

Шията – дълга, тънка, суха, като кожата й трябва да образува множество гънки.

Късата шия е нежелателна.

Гърдите трябва да са дълбоки и широки, да се спускат на 10-15 см под равнището на лакътните стави. Между ребрата трябва да има широки промеждутъци. Ребрата са косо поставени по отношение на гръбначния стълб. В областта на ребрата гърдите са окръглени.

Въпреки че и кравите с тесен гръден кош понякога може да са млечни, все пак е по-добре да се избягват, тъй като са склонни към развитие на туберкулоза.

Кожата на млечната крава е тънка, плътна и подвижна. Липсват мастни отлагания под кожата или са съвсем незначителни.

Нежелателна е грубата кожа и когато явно се напипват мастни отлагания под нея.

Холката е висока, права, с умерено развита мускулатура.

Острата раздвоена холка е нежелателна.

Коремът е обемист, с форма на буре, но да не е увиснал.

Нежелателен е както увисналият така и прекалено прибраният корем при кравите.

Млечната продуктивност на отглежданите у нас крави не съответства на генетичните им заложби

Новини 01.05.2013

Млечната продуктивност на отглежданите у нас крави не съответства на генетичните им заложбиНаред с постигнатите успехи след внедряването на животновъдните комплекси с промишлени технологии за отглеждане на селскостопанските животни в преживното животновъдство и особено в млечното говедовъдство се наблюдават някои неблагоприятни тенденции. Средната млечност от фуражна крава се задържа на незадоволително равнище, а в някои ферми дори намалява и продължава да е чувствително по-ниска от тази, постигната в страните с развито млечно говедовъдство.С други думи, получаваната млечна продуктивност от кравите не съответства на генетичните им заложби. Тя е по-ниска от тях и се съпровожда с нестабилно здравословно състояние. Защото в стремежа да се получава повече продукция с по-малко разходи много често не се взимат под внимание физиологичните възможности и биологичния потенциал на животните както и редица неблагоприятно действащи фактори при отглеждането им.

Такива са: голямата концентрация, целогодишното оборно отглеждане, едностранчивото и непълноценно хранене, влошеният микроклимат в помещението, незадоволителната квалификация на изпълнителските кадри и грешките в проектирането, строителството и експлоатацията на животновъдните сгради. Това са комплексни причини, довели до несъответствие между условията на хранене и гледане от една страна и нуждите на организма и неговите продуктивни възможности от друга. И като резултат от тяхното стресово въздействие в организма на кравите се установява прекомерно функционално напрежение, проявяващо се с биохимични, клинични и морфологични изменения в различни органи и тъкани.

Понижи се естествената им устойчивост и имунобиологична реактивност и животните са предразположени към лесно и бързо заболяване. Широко разпространение във високопродуктивните стада получиха болестите на обмяната на веществата. Това са група от клинично или субклинично протичащи нарушения на отделни или няколко звена на обмяната, характерни за високопродуктивните животни и промишлените методи на тяхното отглеждане, хранене и експлоатация. Поради тези причини те се наричат още и факторни болести на високата продукция технопатии и т.н.

Най-често срещаните болести, следствие на нарушение на обмяната на веществата при високопродуктивните крави, са кетозата, остеомалацията, родилната пареза, чернодробните дистрофии и хипо- и авитаминозите. Като най-общи характерни особености на метаболитните заболявания са:

– продължително време протичат скрито, безсимптомно, субклинично, което значително затруднява провеждането на ранна диагностика и навременната им профилактика;

– появяват се клинично в периоди на най-високо физиологично напрежение на организма (бременност, раждане, лактация);

С хронифицирането на едно отделно нарушение поради сложните и общи метаболитни взаимоотношения в организма постепенно в процеса се въвличат и други звена на метаболитната верига и настъпва общо нарушение на обмяната на веществата с различен по характер и степен прояви. Безсмислено е например да се разглежда кетозата само като нарушение на въглехидратната обмяна и извън връзката с белтъчнолипидната или като нарушение на стомашно-чревното храносмилане, без да се държи сметка за състоянието и равнището на водно-електролитната обмяна и т.н.

Основната и доминираща причина от горепосочената многофакторна етиология за появата и все по-голямото разпространение на болестите на обмяната на веществата се изразява в нарушаване на количествения баланс между степента на постъпване на някои основни хранителни вещества и тяхното излъчване от организма с продукцията.

Известно е, че една крава с дневен млеконадой от 20 литра за 300-дневна лактация отделя с млякото 750 кг жизненоважни хранителни вещества, в това число белтъчини – 198 кг, мазнини – 229кг, млечна захар – 282 кг, натриев хлорид – 26 кг, калций – 8,6 кг, и фосфор – 6,6 кг, за които изразходва около 4 200 000 килокалории, отговарящи на съдържащите се в 100 новородени телета – почти едно раждане на всеки 3 дни. Това са значими цифри, показващи ясно стойността на високопродуктивните крави и проблема за покриване на техните хранителни нужди. От дълги години обаче немалък процент от тези хранителни нужди за високопродуктивното и млечно говедовъдство остават непокрити. Поради тази причина на практика не се осъществява научно обосновано нормирано хранене съобразно физиологичното състояние и изискванията на организма на високопродуктивните крави.

В структурата на фуражните дажби за тези животни значителен дял заемат силажът и сенажът. Рязко е намалено количеството на сеното и на витаминно-минералните добавки и почти липсват в дажбата лесноусвоими въглехидратни фуражи (кръмно и захарно цвекло, меласа, фуражни тикви и др.).

Повсеместно се прилага силажо-сенажен-концентратен кисел тип на хранене през зимния период и само люцерна и концентриран фураж без достатъчно минерални добавки (особено фосфорни) през летния период. И двата типа хранене, анализирани от биологична и ветеринарномедицинска гледна точка, нарушават нормалното протичане на биохимичните процеси на храносмилането при кравите, съпровождано с дълбоко и комплексно нарушение на обмяната (метаболизма).

А не бива да се забравя при така изменената реактивност на животните, протичане на болестите на обмяната на веществата могат да се сравнят с една епизоотия и да предизвикат катастрофа в изпълнение на плана за млякото и приплодите.

Те съкращават срока за стопанското използване на кравите; намаляват млечната продуктивност с 15 до 30 процента при субклиничното им протичане и до 70 процента при явно болните животни; нарушават в голяма степен репродуктивния процес, завишават броя на умрелите и принудително закланите крави, а преболедувалите раждат нежизнени и слабоустойчиви към заболявания приплоди. Поради това тези заболявания са главният здравен проблем при високомлечните крави и понастоящем имат много по-голямо значение, отколкото заразните и паразитни болести при тях. Тъй като само здравите животни могат напълно да проявят своя генетичен потенциал на продуктивност, една от главните задачи на ветеринарномедицинските и зооинженерните специалисти е да предотвратяват нарушаването на обмяната на веществата в организма още в доклиничния стадий, а не да констатират появата им. Става дума за разкриването на субклинични форми на отделните метаболитни заболявания, и то на равнище стадо, а не на едно животно. Това може да се постигне чрез провеждане на системен профилактично-диагностичен (клиничен и лабораторен) контрол на репрезентативен брой крави от стадото в отделните ферми в различно физиологично състояние, който от своя страна като методичен елемент на диспансеризацията осигурява изясняването на стадната диагноза.

 • Копитен гнилец лечение със син камък и формалин

  от на 24.01.2015 - 0 Коментари

  Харакатерен признак на копитния гнилец и за овцете, и за козите е, че животните пасат с прегънати предни крака. Причините могат да са няколко и точната диагноза и лечение трябва да се постави и назначи само от ветеринарен специалист. Може да е заболяването КОПИТЕН ГНИЛЕЦ причинен от бактерията Бацилус некрофорус. Тя поразява овцете и по-рядко […]

 • Разсадете зимните салати и марули

  от на 27.10.2013 - 0 Коментари

  Ако през септември сте засели зимна салата и маруля, време е да я разсадите. Растенията са готови за засаждане на постоянно място, когато образуват 4-5 същински листа – около месец след поникването. Имайте предвид, че ако използвате по-възрастен разсад, растенията се прихващат по-трудно, а освен това се получават по-некачествени глави. Препоръчително е зимните салати и […]

 • SOS за породата Българска мура

  от на 26.01.2013 - 0 Коментари

  Денят на биволовъда – Караманов ден, за пореден път извади на дневен ред нерешените проблеми в биволовъдството ни. Те не са от вчера и за разлика от другите животновъдни браншове не са свързани само с недостига на пари. Вече повече от десет години липсва свежа кръв за поддържане на породата Българска мура. Към момента добрата […]

 • До края на април ще платят субсидиите за застъпени площи

  от на 24.04.2013 - 0 Коментари

  Националната асоциация на зърнопроизводителите /НАЗ/ представи на служебния министър на земеделието проф. Станков стратегия за зърнопроизводството, която той поема ангажимента да внесе за обсъждане на следващо заседание на агро-бизнес съвета към МЗХ. На проведена среща представителите на УС на НАЗ заявиха своята готовност, както и възможности за кандидатстване с нови проекти по Програмата за развитие на селските райони, […]

 • Oчаквайте скоро

  от на 15.01.2013 - 0 Коментари

  Очаквайте скоро, новини от блога на Zemedelec.net