Здравейте, посетител! [ Регистрация | Вход

ЕК одобри държавната помощ за преотстъпен данък в земеделието

Новини 25.03.2015

ek-odobri-darzhavnata-pomosht-za-preotstapen-България получи разписка с окончателния идентификационен номер на помощта от Европейската комисия съгласно Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията.

 Това вече позволява да се ползва преотстъпване на данък от земеделски стопани за 2014 г. Става въпрос за данъчните облекчения по чл.189б от Закона за корпоративното подоходно (преотстъпване на до 60 на сто от корпоративния данък) и по чл. 48, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (преотстъпване на до 60 на сто от данъка върху годишната данъчна основа).

 Земеделските стопани, които вече са подали декларации, но искат да се възползват от облекченията, могат да подадат нова, коригираща декларация до изтичане на срока за подаване на годишните декларации за 2014 г.: 31 март – за юридическите лица; 30 април – за едноличните търговци.

 Тези, които не успеят да направят това в указания срок, могат да предявят искане за корекция във вече подадени данни в офиса на НАП по регистрация. Повече информация за деклариране и плащане на данъци и осигурителни вноски от земеделските стопани може да се получи на телефона за информация 0700 18 700 на цената на един разговор.

БАБХ спря процедурата за доставка на ваксина за Син език. Чака решение на КЗК (ДОКУМЕНТИ)

Новини 21.12.2014

babh-sprq-procedurata-za-dostavka-na-vaksina-Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) спря процедурата за доставка на ваксина за Син език и очаква произнасянето на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) във връзка с постъпила жалба по доставката.
Евентуалното забавяне на отговор от страна на КЗК може да се окаже фатално за националната ваксинация срещи Син език, която трябва да започне най-късно до 20-и Февруари 2015, заявиха животновъди. Евентуалното закъснение в решенията от страна на държавната администрация, паралелно с активности от страна на частни структури в България и Европа, което да доведе до неосъществяване на поголовната ваксинация срещи заразата Син език, може да бъде счетено като явна форма на тенденциозност и потвърджение на предположенията за агротероризъм срещу стратегически сектор в селското стопанство на България какъвто е животновъдството.
Припомняме, че от заразата Син език бяха засегнати над 25 000 глави животни, а преките и косвени щети за 2014/2015 се очаква да надхвърлят 120 млн.лв.
Ето и самият документ на БАБХ, потвърждаващ горенаписаното:

БАБХ - Син език обществена поръчка

Парламентът ратифицира споразумение в хидромелиоративния сектор

Новини 10.07.2014

parlamentat-ratificira-sporazumenie-v-hidromeНародното събрание ратифицира Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство.

 В документа има и част за изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и Международната банка за възстановяване и развитие.

 Споразумението цели получаването на подкрепа за разработването на работещ и жизнеспособен хидромелиоративен сектор (напояване, отводняване и защита на земеделските земи от вредното въздействие на водите) в България.

Министър Димитър Греков отново иска 2.5 млн. лв. за противоградови ракети

Новини 01.07.2014

ministar-dimitar-grekov-otnovo-iska-25-mln-lvПроект на доклад на министър Димитър Греков до Министерски съвет е публикуван на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Земеделският министър отново настоява МС да постанови одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на земеделието и храните за 2014 година.

 Сумата, която се иска, е в размер на 2.5 млн. лв. и е за закупуване на противоградови ракети. „Видимите аномалии в климатичната обстановка на територията на Република България доведоха до природни бедствия, които оказаха сериозни материални загуби на територията на страната. Не по-малки са пораженията и върху селското стопанство от активни градобитни процеси.

През настоящата година активният сезон беше открит в края на месец април, но поради изключително интензивната и непостоянна климатична обстановка, въпреки добрата зареденост с противоградови ракети, само през месец май бяха изразходвани около 200% повече противоградови ракети в сравнение със статистиката от предходни години“, се посочва в проектодоклада.

 Министър Греков подчертава, че само за последните дни силно интензивните градови облаци, преминали над 14 600 000 декара в защитаваната територия, доведоха до изразходването на голямо количество от наличните противоградови ракети. Липсата на финансови средства за закупуване на противоградови ракети, недостигащи за нормалното завършване на активен сезон 2014 г., ще доведе до огромни загуби за милиони лева земеделска продукция, категоричен е Греков.

 Към проекта на постановление е приложена финансова обосновка. През миналата седмица инж. Николай Николов, директор на ИА „Борба с градушките“, заяви на специална пресконференция, че до момента са изразходвани близо 9 000 ракети, което поставя в изключително сложно положение бюджета на МЗХ.

Още на 13 юни е било подадено искане към МФ и МС за корекция на бюджета на МЗХ с 2 млн. лв., но и до момента, по думите на Николов, отговор няма. Това означава, че агенцията не може да разплати задълженията си към фирмата-производител на противоградовите ракети, от която са осигурили ракети за 2.5 млн. лв. и чакат парите да им бъдат преведени.

Над 1 300 свободни места е заявил агросекторът през месец май

Новини 24.06.2014

nad-1-300-svobodni-mesta-e-zaqvil-agrosektoraАгенцията по заетостта обобщи данните за нивото на безработица и търсенето на работна ръка за месец май. Бизнесът обяви 17 хиляди свободни места през май, информират от Агенцията по заетостта. 16 912 свободни места на първичния трудов пазар са обявени в Агенция по заетостта през месец май 2014 г.

 Година по-рано – през месец май 2013 г., обявените места са с 3 894 по-малко. Данните говорят за явно оживление на трудовия пазар, обобщават от агенцията. Сред секторите, в които има най-много новообявени работни места, е селското стопанство. Агросекторът е обявил 1 318 свободни работни места през изминалия месец.

 Междувременно през май започналите работа на първичния пазар безработни са 19 571 – с 1 418 души повече в сравнение с май 2013 г. През месец май 2014 г. безработицата в страната продължава значително да намалява, отчита агенцията. С над 31 хиляди души е намалял броят на безработните, регистрирани в бюрата по труда, през последните два месеца – април и май.

 Анализите за месец юни ще бъдат направени в средата на следващия месец. От агенцията, обаче, съобщават, че и в момента има заявен сериозен интерес към работници в селското стопанство и в преработката на първична аграрна продукция.

Бюрхан Абазов обсъжда сътрудничество в агросектора с Индонезия

Новини 24.06.2014

byurhan-abazov-obsazhda-satrudnichestvo-v-agrЗаместник-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов ще ръководи Петата сесия на Смесената комисия за икономическо сътрудничество между правителствата на България и Индонезия, информират от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Форумът ще се проведе на 24 и 25 юни 2014 г., в Джакарта, Индонезия.

 По време на сесията ще бъдат обсъдени възможностите за развитие на двустранното сътрудничество в областта на търговията и инвестициите, енергетиката, туризма, селското стопанство, информационните технологии и съобщенията, транспорта и др.

В рамките на посещението зам.-министър Абазов, който е и председател на българската част на Комисията, ще се срещне с проф. инж. Р. Шариф Виджая, генерален секретар на Министерството на морските въпроси и рибарството на Индонезия, с д-р Хади Дарианто, генерален секретар на Министерството на горите на Индонезия и с г-н Гамал Насир, генерален директор в Министерството на земеделието на Индонезия.

 По време на визитата ще се проведе бизнес-форум с двустранни срещи между представители на българските и индонезийските делови среди, на които ще бъде представен икономическият потенциал на страната ни, възможностите за развитие на търговско-икономическите връзки, бизнес климатът и условията за инвестиции в България, възможностите за успешна реализация на проекти между двете държави, както и ще бъдат осъществени преки бизнес контакти.

Възможности за сътрудничество в агросектора ще обсъждат България и Индонезия

Новини 11.06.2014

vazmozhnosti-za-satrudnichestvo-v-agrosektoraМинистерският съвет одобри позицията и състава на българската делегация за участие в петата сесия на Смесената комисия за икономическо сътрудничество между правителствата на България и Индонезия. Форумът ще се проведе на 23 и 24 юни в Джакарта под съпредседателството на заместник-министъра на земеделието и храните Бюрхан Абазов и генералния директор за Европа и Америка в МВнР на Индонезия Диан Трианша Джани.

 По време на сесията ще бъдат обсъдени възможностите за развитие на двустранното сътрудничество в областта на търговията и инвестициите, енергетиката, туризма, селското стопанство, информационните технологии и съобщенията, транспорта и др. Ще бъде проведен и българо-индонезийски бизнес форум.

 Индонезия е важен партньор за България, особено по отношение на перспективния пазар на АСЕАН. Общият стокообмен за 2013 г. е на стойност близо 72,3 млн. щ. д., като бележи ръст от 27 на сто. Интензифицирането на двустранните отношения през последните две години създава предпоставки за активно търсене на начини за усвояване на потенциала за сътрудничество с индонезийската страна.

Силна поляризация в агросектора

Новини 13.05.2013

Силна поляризация в агросектораПо данни на Генерална дирекция „Земеделие“ на ЕК през 2011 г. в отрасъл „Селско, горско, ловно и рибно стопанство“ в България са заети 677 000 души. От тях наемните работници са 201 000. Според българската статистика средната заплата в сектора е 685 лева.
Последното преброяване през 2010 г. сочи, че земеделските стопанства у нас са 357 074. Тук са включени фирми, полупазарни стопанства, съвсем малки производители. Всички те използват 3 620 900 ха земя. 294 959, или 82,6%, от стопанствата обработват до 1,99 ха. 2,3% от агрофирмите се разпореждат с 83,8% от земята, което показва силната поляризация в сектора.
По данни на браншовите организации у нас работят 100 000 агрофирми. От тях 98 000 са в графата „малък и среден бизнес“. Останалите 2000 обаче очертават профила на днешното българско земеделие. Това са основно крупни производители на зърно, които направиха конкурентни стопанства и внедриха модерни технологии. Затова и пшеницата ни се превърна в най-експортния аграрен продукт. В същото време производителите на десертно грозде, ябълки, зарзават, месо, мляко, останали без подкрепа, постепенно се оттеглиха от бизнеса си.
Сринало се е производството на плодове и зеленчуци. В края на 80-те години на миналия век сме имали по 1,5 милиона тона. През 2012 г. бяха сертифицирани 50 хиляди тона, подходящи за пазара. Това означава 30 пъти по-малко. От 10 млн. овце са останали по-малко от 1 милион…

Антибиотиците като растежен фактор са строго забранени в европейските ферми

Новини 01.05.2013

Антибиотиците като растежен фактор са строго забранени в европейските фермиВ Западна Европа третирането на животните с антибиотици в качеството им на растежен фактор е отменяно постепенно. От 1969 до 1986 г. съветите на здравните организации по отношение на прилагането на тези медикаменти имат чисто препоръчителен характер и в някои държави са били игнорирани чак до появата на нормативни документи, забраняващи прилагането на антибиотици с цел стимулиране наддаването на животните.В страните от Европейския съюз забраната за използване на всички видове антибиотици като растежни стимулатори датира от 2006 г., но някои държави започват борба с вредните практики по-рано.

Първата европейска държава, която още през 1971 г. забранява използването като растежни стимулатори, прилагащи се при човека медикаменти, е Великобритания.

В Швеция забраната на всички антибиотични стимулатори е въведена още през 1986 г. Фермерите от един от районите на страната още през 1980 г. предлагат модел на алтернативно селско стопанство без използване на антибиотични растежни фактори и със запазване на обема на получаваната от тях продукция. Така на бял свят се появява шведският вестготски модел.

Дания е първата държава от страните членки на Европейския съюз, която се отказва от прилагането на авопарцин в свиневъдството. Това се случва през 1996 г., като при това отказването има доброволен характер. А през 2000 г. също доброволно местните фермери се отказват и от другите антибиотични растежни стимулатори. По-късно Датският институт за изследване в областта на храните и ветеринарията провежда мащабен анализ на животновъдните показатели в периода преди и след отмяната на антибиотичните стимулатори в страната. Резултатът от изследването показва увеличаване на производството на месо и липса на промяна в смъртността на добитъка. Запазването на числеността и продуктивността на животните били на предишното равнище благодарение на високите стандарти при отглеждането, харненето и опазването на хигиената в животновъдните ферми.

По-късно – през 1997 г. Световната здравна организация официално потвърждава препоръките от 1969 г. да не се внасят във фуража същите антибиотици, които се прилагат в хуманната медицина.

Официалната забрана за използване на авопрацин в страните членки на Европейския съюз е въведена от 1998 г., а от 1999 г. в групата на забранените на територията на ЕС медикаменти влизат вирджиниамицин, карбадокс, олаквиндокс, спирамицин, тилозин и цинкбацитрацин.

През периода 2004-2005 г. повечето поризводители на фуражи в Европа започват да търсят замяна на антибиотичните растежни стимулатори в състава на произвежданите от тях комбинирани фуражи. В резултат на това са разработени нови концепции на хранене на животните, изключващи използването на антибиотици. Така в Германия още през 2004 г. на практика не остават предприятия, които да влагат антибиотици, тъй като прилаганите нови концепции са по-икономични от по-рано прилаганите.

Останалите четири вида растежни антибиотици – авиламицин, монензин, салиномицин и флавомицин, са разрешенви за използване до 1 януари 2006 г. Именно тогава в страните членки на Европейския съюз започва да действа закон, който ги забранява. По този начин от 2006 г. в Евросъюза действа пълна забрана за прилагане на антибиотични растежни стимулатори.

За съжаление тези медикаменти все още се употребяват в някои държави. Така например Съединените американски щати, както преди, остават най-големият производител и потребител на антибиотици, прилагани в животновъдството. Като фуражни добавки американските животновъди ги използват в дажбите на 80 процента от отглежданите птици, хранят с тях 75 процента от американските прасета и млечни крави и 60 процента от месодайните животни.

Също така не бърза да се откажат от тях и в Канада, държавите от Южна Америка и Африка. В азиатските държави, както и в Русия, Украйна и Беларус, въпреки периодично възникващите дебати за вредата от антибиотиците промяна няма.

В европейските животновъдни ферми отдавна се прилагат фитобиотици – натурални фуражни добавки от растителен произход, оказващи положителен ефект върху храносмилането и здравословното състояние на отглежданите животни.

Все повече специалисти призовават към 2015 г. Брюксел да намали обема на използваните във фермите антибиотици с 50 процента, тъй като селскостопанските животни потребяват половината от произведените в света антибиотици.

 • Копитен гнилец лечение със син камък и формалин

  от на 24.01.2015 - 0 Коментари

  Харакатерен признак на копитния гнилец и за овцете, и за козите е, че животните пасат с прегънати предни крака. Причините могат да са няколко и точната диагноза и лечение трябва да се постави и назначи само от ветеринарен специалист. Може да е заболяването КОПИТЕН ГНИЛЕЦ причинен от бактерията Бацилус некрофорус. Тя поразява овцете и по-рядко […]

 • До края на април ще платят субсидиите за застъпени площи

  от на 24.04.2013 - 0 Коментари

  Националната асоциация на зърнопроизводителите /НАЗ/ представи на служебния министър на земеделието проф. Станков стратегия за зърнопроизводството, която той поема ангажимента да внесе за обсъждане на следващо заседание на агро-бизнес съвета към МЗХ. На проведена среща представителите на УС на НАЗ заявиха своята готовност, както и възможности за кандидатстване с нови проекти по Програмата за развитие на селските райони, […]

 • Разсадете зимните салати и марули

  от на 27.10.2013 - 0 Коментари

  Ако през септември сте засели зимна салата и маруля, време е да я разсадите. Растенията са готови за засаждане на постоянно място, когато образуват 4-5 същински листа – около месец след поникването. Имайте предвид, че ако използвате по-възрастен разсад, растенията се прихващат по-трудно, а освен това се получават по-некачествени глави. Препоръчително е зимните салати и […]

 • SOS за породата Българска мура

  от на 26.01.2013 - 0 Коментари

  Денят на биволовъда – Караманов ден, за пореден път извади на дневен ред нерешените проблеми в биволовъдството ни. Те не са от вчера и за разлика от другите животновъдни браншове не са свързани само с недостига на пари. Вече повече от десет години липсва свежа кръв за поддържане на породата Българска мура. Към момента добрата […]

 • Директна сеитба на зеле

  от на 08.05.2013 - 0 Коментари

  В повечето случаи зелето се отглежда чрез разсад. Разбира се, може да се практикува и директна сеитба, но се прави от по-опитните градинари. За средноранното производство семената се засяват в края на април, но може и в началото на май. А ето и по-важните акценти: . Оформете лехите, разхвърляйте тор, обработете добре и полейте. . […]