Здравейте, посетител! [ Регистрация | Вход

ДФЗ започва прием на документи за плащане по Пчеларската програма

Новини 27.06.2014

dfz-zapochva-priem-na-dokumenti-za-plashtane-Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) започва да приема документи за плащане по Националната програма по пчеларство (НПП) . От 30 юни до 31 август 2014 г. пчеларите, изпълнили инвестициите си по мерки Б „Борба срещу вароатозата”, В „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед” и Г „Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните кошери в Европейския съюз” от Пчеларската програма за тригодишния период 2014-2016, ще могат да подават заявления за плащане.

Образци на заявленията  и описание на важните моменти при кандидатстването за плащане по програмата са публикувани на официалния сайт на ДФ „Земеделие” – www.dfz.bg в раздел „Селскостопански пазарни механизми”/ Месо и пчеларство/ Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2014-2016 / Прием 2014-ВАЖНО”. Документите ще се приемат в областните дирекции на фонда:
Областна дирекция София (за София-град, София-област и Перник);
Областна дирекция Варна (за Варна, Добрич и Шумен);
Областна дирекция Разград (за Разград, Русе и Силистра);
Областна дирекция Велико Търново (за Велико Търново, Търговище и Габрово);
Областна дирекция Монтана (за Монтана и Видин);
Областна дирекция Плевен (за Плевен, Ловеч, Враца);
Областна дирекция Благоевград (за Благоевград и Кюстендил);
Областна дирекция Пловдив (за Пловдив и Пазарджик);
Областна дирекция Хасково (за Хасково и Стара Загора);
Областна дирекция Кърджали (за Кърджали и Смолян);
Областна дирекция Ямбол (за Ямбол, Сливен и Бургас).

ДФЗ ще изплаща финансовата помощ до 45 дни от получаването на заявленията. Важно условие е кандидатите да изпълняват инвестициите си, съгласно сключените договори с ДФЗ. При необходимост от промяна, пчеларите трябва да подадат молба за анекс до 31 юли 2014 г. Крайният срок за всички плащания по НПП е 15 октомври 2014 г., уточняват от ДФЗ.

Приемът по мерки Б, В и Г на пчеларската програма продължи от 8 до 21 януари 2014 г. От подадените 1833 заявления за подпомагане ДФ „Земеделие” одобри 1720. 970 от тях са за нови пчелни кошери и увеличаване броя на пчелните семейства, а останалите 750 – за анализ на пчелния мед и за борба срещу вароатозата.

Пчеларите, които са вписани като резерви по мярка Г и са подписали договори по НПП 2014-2016 под условие, могат да следят електронната страница на ДФ „Земеделие”. В раздел „Селскостопански пазарни механизми”/ Месо и пчеларство/ Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2014-2016 / Прием 2014-ВАЖНО” ще бъде публикувана и обновявана информация за кандидатите, за които има осигурен финансов ресурс. Този ресурс се осигурява, ако други пчелари се откажат от инвестициите си. Тогава средствата се връщат обратно в бюджета на НПП 2014-2016 и се преразпределят към кандидатите, които са подписали договори под условие.

България е на трето място в Европа по биологично пчеларство

Новини 23.06.2014

balgariq-e-na-treto-mqsto-v-evropa-po-biologiВ София беше дадено началото на Дните на пчелния мед. Инициативата ще продължи до 29 юли и ще обхване градовете Варна, Пловдив, Бургас, Велико Търново, Елена. Организатор на инициативата е Сдружение биологично пчеларство.

 Петко Симеонов, председател на сдружението, съобщи, че България е на трето място в Европа по отглеждане по биологичен начин на пчели с 85 хиляди пчелни семейства. Този мед се произвежда под специален сертифициран контрол и гарантира, че продуктът няма допълнителни и изкуствени примеси.

 Заради високите му качества, западните производители често изкупуват българския биомед. Използват го за подобрение на тяхната продукция или го продават, без да посочат произхода му, от което губят родните пчелари. Петко Симеонов призовава българските потребители да купуват директно от фермите за мед, за да подпомогнат не само малките производители, но и популацията на пчелите, които все повече са застрашени от изчезване.

 Българските биопроизводители на пчелен мед са изправени пред редица трудности, каза още председателят на Сдружение биологично пчеларство. Заради еднотипни земеделски насаждения и използване на нетолерантни препарати, пчелите трудно намират разнообразна храна или измират. Зачестяват и кражбите на пчелни кошери, посочи още Симеонов.

SOS за породата Българска мура

Новини 26.01.2013

Денят на биволовъда – Караманов ден, за пореден път извади на дневен ред нерешените проблеми в биволовъдството ни. Те не са от вчера и за разлика от другите животновъдни браншове не са свързани само с недостига на пари. Вече повече от десет години липсва свежа кръв за поддържане на породата Българска мура. Към момента добрата новина е, че количествата породиста сперма, с които разполагат селекционните центрове в Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството в София, генетичната банка в Сливен и Ямбол, са 1000 дози, не са малко. Биволовъдите могат да я поръчат в регионалните селекционни центрове по места и да заплодят изкуствено животните си. Лошата новина обаче е, че спермата е само от три линии бици и те са родствени. Поради тази причина при изкуственото осменяване се стига до т. нар. инбридинг (родствено съешаване) и поддържането на генетичната линия на породата Българска мура е застрашено. Сигналите вече са налице: все по-често се раждат бели малачета, което е симптом за израждане и разпадане на породата. Възможно е да се стигне и до изпадане на матката. И двата признака будят тревога сред специалистите и биволовъдите. Единственият начин да се опазят генетичните признаци на българското поголовие от биволи е разрешение от ЕС и внос на семенна течност от Индия, Китай или Бразилия.

Защо това не може да стане: първо, Европейският съюз няма споразумение за внос на семенен материал от гореизброените страни. В европейските държави-членки се отглежда Средиземноморският бивол и те разполагат с изобилие от сперма на породисти бици за поддържане на поголовието. Второ, евентуален внос от Индия, Китай или Бразилия би застрашил здравето на животните в Евросъюза, тъй като в тези страни има твърде много и опасни зарази и не разполагат с нужните здравни сертификати.
Има ли алтернатива
Има, разбира се, и засега поне решава проблема с родственото съешаване. За да се поддържа генетичната линия и за да се елиминира инбридингът, научихме, че Българската национална асоциация за развитие на биволовъдството е внесла три бичета от породата Средиземноморски бивол. Те са с много висока продуктивност и ще „спасят“ положението за известно време. Но ако се тръгне по този път за поддържане на Българска мура с бици от Средиземноморски бивол, има опасност от размиване на породните и генетични качества на нашата порода. Излиза, че това добро решение засега застрашава породата Българска мура за в бъдеще. Проблемът е сериозен и той се корени в ограничения ни брой животни, които не дават нужното генетично разнообразие. В момента у нас се отглеждат 9900 бивола. Според някои наши специалисти, тръгнем ли на кръстосване със Средиземноморски бивол, окончателно губим Българската мура.

Остава единствено държавната подкрепа
Тя трябва да се изрази в достатъчно обосноване искане, покрепено с нужните научни аргументи от най-добрите ни специалисти биволовъди, а ние разполагаме с такива, и да бъде разрешен вносът на сперма от Индия, Бразилия или Китай. Едва ли ще бъде лесно за българските представители да убедят Европейския парламент, но европейските политици би трябвало да се съобразят с конкретните нужди на българското биволовъдство. Основанието за едно такова решение би могло да стъпи на спецификата на породата Българска мура, на нейните високи племенни качества и най-вече на факта, че тя е плод на българска селекция. Българската мура успя да се наложила през годините в световното биволовъдство и търсенето на племенни животни от нея бе голямо, е становището на доц. д-р Марина Цанкова, председател на Асоциацията на биволовъдите в България.

Не по-различна е и
позицията на Христо Друмев,
председател на Националната развъдна асоциация на млеко- и месопроизводителите (НРАММП). Според него държавната помощ трябва да е не само в субсидирането, но и в купуване на елитни животни в биволовъдството, защото и малкото качествени животни, които се произвеждат у нас, в момента намират пазар извън страната – в Италия и Гърция. Само така може да се сложи край на изтичането на ценен генетичен материал. А що се отнася до това имат ли шанс българските биволски продукти да намерят пазар в страните от Европейския съюз, мнението му е категорично: при наличие на държавна помощ това е напълно възможно да стане въпреки все още разкъсаното ни биволовъдство. Биволските бутикови хранителни продуктите се търсят в цял свят, при това на много прилични цени.

Каква е оценката
на биволовъдите
Николай Димов, отглеждащ биволско стадо в с. Стамболийски: При сегашните условия биволите у нас все повече се превръщат в изчезващ вид. Причините за това са много – безхаберие и недалновидност в държавната политика. Не са за пренебрегване и чисто икономическите причини – липсват разплодници. А при изкупуването биволското мляко е приравнено с кравето. Но въпреки това в много отношения биволите са за предпочитане пред говедата. Те са много по-устойчиви на заразни и паразитни болести – по-рядко боледуват от туберкулоза и бруцелоза. А болестта луда крава не представлява никаква заплаха за тях. Не е за пренебрегване и фактът, че при биволиците маститът е почти непознат проблем. Биволите са по-непретенциозни животни в сравнение с кравите – хранят се с фураж с по-ниско качество.

Само износът може
да възстанови биволовъдството
твърди собственикът на 60 биволи от породата Българска мура Андон Станев. Според него оптималната биволовъдна семейна ферма у нас трябва да е от 20-30 животни. Можем да влезем с животновъдна продукция в Европа само при положение, че преминем изцяло на максимално естествено отглеждане на животните, споделя мнението си биволовъдът. По този начин млякото и месото стават екологично чисти и много търсени и от това можем само да спечелим.

Европейският съюз регистрира
бум в търсенето на
биволски продукти
Секторът се характеризира с много по-силен растеж, отколкото този на всички други млечни производства. В Европа биволи се отглеждат най-много в Италия, Румъния, държавите от бивша Югославия, България, Албания, Турция и Гърция. В изброените страни биволите се използват както за производството на мляко, така и за месо.
В Италия има най-много семейни ферми за биволи, като средните по големина наброяват до 50 животни. В страната броят на популацията наброява внушителната цифра около 250 000 животни. От биволско мляко италианците произвеждат общо 33 000 т сирене „Моцарела“ годишно, 16% от които се изнасят в чужбина, най-вече в Европейския съюз. Франция и Германия са основните вносители, а все по-голям интерес има от Япония и Русия. В производството на известната марка сирене в Италия са ангажирани около 20 000 души, а цялата индустрия реализира годишен търговски оборот от 315 млн. евро. За да се справят с непрекъснато растящото търсене на пазара, производството на „Моцарела“ нараства през годините.
В Румъния биволовъдството също е добре застъпено. Северните ни съседи отглеждат около 210 000 животни, от тях 97 000 женски, а годишната млечност е в границите на 900 до 1400 кг.

 • Копитен гнилец лечение със син камък и формалин

  от на 24.01.2015 - 0 Коментари

  Харакатерен признак на копитния гнилец и за овцете, и за козите е, че животните пасат с прегънати предни крака. Причините могат да са няколко и точната диагноза и лечение трябва да се постави и назначи само от ветеринарен специалист. Може да е заболяването КОПИТЕН ГНИЛЕЦ причинен от бактерията Бацилус некрофорус. Тя поразява овцете и по-рядко […]

 • До края на април ще платят субсидиите за застъпени площи

  от на 24.04.2013 - 0 Коментари

  Националната асоциация на зърнопроизводителите /НАЗ/ представи на служебния министър на земеделието проф. Станков стратегия за зърнопроизводството, която той поема ангажимента да внесе за обсъждане на следващо заседание на агро-бизнес съвета към МЗХ. На проведена среща представителите на УС на НАЗ заявиха своята готовност, както и възможности за кандидатстване с нови проекти по Програмата за развитие на селските райони, […]

 • Разсадете зимните салати и марули

  от на 27.10.2013 - 0 Коментари

  Ако през септември сте засели зимна салата и маруля, време е да я разсадите. Растенията са готови за засаждане на постоянно място, когато образуват 4-5 същински листа – около месец след поникването. Имайте предвид, че ако използвате по-възрастен разсад, растенията се прихващат по-трудно, а освен това се получават по-некачествени глави. Препоръчително е зимните салати и […]

 • SOS за породата Българска мура

  от на 26.01.2013 - 0 Коментари

  Денят на биволовъда – Караманов ден, за пореден път извади на дневен ред нерешените проблеми в биволовъдството ни. Те не са от вчера и за разлика от другите животновъдни браншове не са свързани само с недостига на пари. Вече повече от десет години липсва свежа кръв за поддържане на породата Българска мура. Към момента добрата […]

 • Директна сеитба на зеле

  от на 08.05.2013 - 0 Коментари

  В повечето случаи зелето се отглежда чрез разсад. Разбира се, може да се практикува и директна сеитба, но се прави от по-опитните градинари. За средноранното производство семената се засяват в края на април, но може и в началото на май. А ето и по-важните акценти: . Оформете лехите, разхвърляйте тор, обработете добре и полейте. . […]